Chùa Giáng – Nơi trụ trì của Đệ tam Pháp Chủ

Chùa giáng ở đâu ?

Chùa Quang Lãng, tên chữ là Viên Minh Tự tên dân giang thường gọi là chùa Giáng, ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, là nơi trụ trì của Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.

 

Lịch sử hình thành chùa Giáng

Thời điểm ra đời của chùa hiện không có thư tịch ghi lại, nhưng trước năm 1900, chùa được dựng ở ngoài bãi sông Hồng, cho tới năm 1900 thì có nguy cơ sạt lở, cho nên dân làng hai xã Quang Lãng và Mai Xá đã công đức và mời Pháp sư Thích Nguyên Uẩn tới trụ trì và dỡ chuyển chùa đến nơi hiện nay.

Khi đã xây dựng quy củ, Pháp sư tập hợp tăng ni trong Sơn Môn Pháp Phái để thành lập đạo tràng lấy tên là Viên Minh Pháp Hội giảng dạy tu học Phật pháp. Bởi thế, nơi đây còn được gọi là “Viên Minh tự”.

Năm Nhâm Dần (1902), Pháp sư Thích Nguyên Uẩn mở Đạo tràng Viên Minh Pháp Hội, quy tụ được hơn 100 tăng ni giảng dạy và tu học trong 12 năm (1903 – 1915). Đạo tràng đã biên soạn nhiều kinh sách, khắc ván in để quảng bá Phật pháp.

Khi còn tu học ở Tổ đình Bồ Đề, Ngài đã chép lại bộ kinh Hoa Nghiêm 81 quyển, vẽ tranh minh họa “Thất sứ cửu hội” quang cảnh Đạo tràng những nơi giảng đàn của Đức Phật Thích Ca, khắc ván kinh Pháp Hoa 2 tập 7 quyển, bộ Nhật tụng 2 tập, Luật Nghi phạm thụ giới 3 quyển, chép giúp chốn Tổ Tế Xuyên bộ Quy nguyên trực chỉ 3 tập, …

Hiện nay, tại chùa Giáng còn lưu giữ tạng ván kinh điển: Kinh 42 chương, kinh Phật Di giáo, Cảnh sách Quy Sơn giảng giải, kinh Vô lượng nghĩa, Khởi tín luận, Lục trúc song, Điệp văn Bồ đề, …..

Viên Minh tự được trùng tu mới phía trước, khang trang và tĩnh mịch.

Năm 1915, Tổ Nguyên Uẩn viên tịch, tổ đệ nhị Thích Quảng Tốn kế đăng trụ trì, sư đã cố gắng giữ gìn trang nghiêm cảnh giới, tu bổ chùa chiền, tô tượng, làm của võng, nghi môn, trang trí huy hoàng… giữ gìn các di sản văn vật, thư tịch của Viên Minh Pháp Hội dù ngài có thân bệnh.

Năm 1961, Tổ Quảng Tốn viên tịch, hòa thượng Thích Phổ Tuệ kế đăng trụ trì.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Hoà thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, đến nay thì không có ai kế đăng trụ trì. Theo Wikipedia

Hình ảnh và Kiến Trúc

 

 

 

Bài viết liên quan